Erfgoedinstelling

Heemkundekring 'Megen, Haren en Macharen'

De heemkundekring Megen, Haren, Macharen is op 5 mei 1992 opgericht. De vereniging stelt zich tot doel:

  • het in brede kring wekken van belangstelling voor en het bevorderen van kennis over de heemkunde in het algemeen en die over Megen, Macharen en Haren in het bijzonder;
  • het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren zoals de geschiedenis, het volksleven, het landschap, de bodem, het milieu en de ruimtelijke ordening;
  • het bewaren en/of beschermen van heemkundig gezien belangrijke roerende en onroerende goederen, zaken en voorwerpen, de volkstaal en oudheidkundige gegevens.

Deze doelstellingen leiden tot verschillende activiteiten zoals het verzamelen en beheren van heemkundig materiaal uit het vroegere gemeentehuis, uitgave van het kwartaalblad “De Zendgraaf”, het beheren van het fotoarchief en diverse exposities en boeken over de huizen en het leven in Megen.

Naar de collectie.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.