Erfgoedinstelling

Heemkundekring 'Swerter Scive'

De Schijfse heemkundekring ‘Swerter Scive’ is opgericht in 1985. De naam – oud-Nederlands voor ‘zwarte schijf’ en voor zover bekend voor het eerst te vinden in oude archieven uit 1413 – werd eertijds gebruikt voor een groot veengebied aan de zuidkant van het huidige dorp Schijf; dit veen was zwart, en met ‘scive’ werd een afgebakend veengebied aangeduid. Het is dan ook aan de turfexploitatie dat het dorp zijn ontstaan te danken heeft. Schijf is een van de vijf kerkdorpen die sinds 1810 samen de gemeente Rucphen vormen. Het telt ca. 1590 inwoners.

De heemkundekring is een vereniging met een bestuur en een ledental van omstreeks de 110 gezinnen. Zij geeft een nieuwsbrief uit, en sinds 2016 een jaarboek, “De Scive”. De activiteiten richten zich met name op de geschiedenis van het dorp en zijn directe omgeving. Eenmaal per jaar wordt een lezing gehouden die voor iedereen gratis toegankelijk is, over onderwerpen die te maken hebben met het Brabantse verleden. En eens in de twee à drie jaren wordt er een expositie georganiseerd die betrekking heeft op aspecten van het Schijfse verleden. 

De boekenverzameling van de kring is op afspraak te bezoeken.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.