Erfgoedinstelling

Erfgoedvereniging Son en Breugel

Erfgoedvereniging Son en Breugel bestaat sedert 5 augustus 1974. De vereniging houdt zich bezig met onderzoek naar en de beschrijving van de geschiedenis van het dorp Son en Breugel en zijn bewoners. Zij beijvert zich voor het behoud van het plaatselijk erfgoed.

De heemkamer bevindt zich in het Oude Raadhuis aan de Markt 1 te Son en Breugel. Hier zijn leden van de vereniging actief in de volgende werkgroepen: Documentatie, Genealogie, Beeldmateriaal (foto’s, films), Monumenten en Archeologie. Op verzoek kunnen leden van de vereniging assistentie verlenen bij (genealogisch) onderzoek.

De kring brengt een periodiek en een mededelingenblad uit en vier keer per jaar houdt een gastspreker een lezing over een heemkundig onderwerp.

Naar de collectie.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.