Erfgoedinstelling

Heemkundekring Parel aan de Welen

Om de leefbaarheid in Stampersgat te bevorderen is destijds de Samenstichting opgericht. De Samenstichting heeft in 1981 het initiatief genomen om te Stampersgat een Heemkundekring op te richten met als doel de geschiedenis van het dorp Stampersgat in beeld te brengen door het verzamelen van documenten, foto’s en archiefmateriaal. Niet alleen het verleden, maar ook het huidige reilen en zeilen van Stampersgat brengen we in beeld om het veilig te stellen voor de toekomst. In de beginjaren was er een nauwe samenwerking met de heemkundekring van Oud Gastel, maar na een aantal jaren wilde men toch op eigen benen staan, daar men van mening was dat Stampersgat een eigen geschiedenis had en een op zich zelf staande gemeenschap was. Op 12 december 1985 was er een oprichtingsvergadering waar een bestuur werd gekozen en op 12 maart 1986 is de vereniging als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam: “Heemkundekring Stampersgat”.

In de beginjaren was het een zeer actieve club met een kleine 100 leden. Er werden excursies georganiseerd, lezingen en tentoonstellingen gehouden, en tot 1997 jaarlijks een jaarboek uitgegeven. Aan deze activiteiten kwam, noodgedwongen, een einde, toen 4 van de 5 toenmalige bestuursleden stopten en er een eenmansbestuur overbleef. Na een aantal jaren in de luwte gewerkt te hebben lukte het in 2011 om, weer samen met de Samenstichting, een aantal mensen bij elkaar te brengen en de vereniging nieuw leven in te blazen en opnieuw op de rails te zetten. Met een nieuw gekozen bestuur en onder een nieuwe naam, “Parel aan de Welen”, werd een doorstart gemaakt. Helaas was deze opleving van korte duur en haakten de meesten weer af. Na een oproep in het Stampersgattertje, een lokaal kwartaalblad, traden er in de loop van 2017 toch weer wat vrijwilligers toe. Na een paar verhuizingen hebben we nu binnen het Dorpshuiscomplex een eigen ruimte gevonden, die we met steun van o.a. de RABO-bank en plaatselijke sponsors hebben kunnen inrichten. Met behulp van een vaste kern zijn we nu begonnen om al onze spullen goed te archiveren en alle foto’s e.d. zoveel mogelijk digitaal op te slaan. Hierdoor moet het straks mogelijk zijn om met de computer direct die spullen te vinden waar iemand naar op zoek is. Daarnaast hebben we nu weer wat meer mogelijkheden om een tentoonstelling of zo te organiseren, zodat we ook weer aan lokale evenementen kunnen deelnemen. Verder hebben we tenminste twee boeken in de planning staan om specifieke onderdelen van de geschiedenis van Stampersgat te belichten. Het ene boek betreft de vele middenstanders die in de loop der tijden in het dorp hebben gezeten en het andere boek betreft de vriendschapsband van Stampersgat met Cheltenham. Uit Cheltenham kwam het Gloster regiment dat Stampersgat eind oktober begin november 1944 bevrijdde van de Duitsers. Dus al met al weer een opgaande lijn in onze vereniging.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.