Erfgoedinstelling

Heemkundekring Tilborch

Heemkundekring Tilborch stimuleert de belangstelling voor de geschiedenis van Tilburg en haar erfgoed. Dit wordt gedaan door middel van werkgroepen, lezingen, excursies en acties tot het behoud van cultureel erfgoed.

Werkgroep Monumenten
De werkgroep Monumenten ijvert voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten in de stad. ‘Behoud’ is daarbij een breed begrip: het kan gaan om conserveren en restaureren, maar ook om herbestemming en herontwikkeling.

De werkgroep Monumenten organiseert regelmatig projecten en activiteiten. Zo werd in 2013 het project ‘Bredaseweg’ afgerond, waarbij alle panden in kaart werden gebracht. Ook wordt het ‘Monument van de week’ gekozen, waarvan de foto’s en beschrijvingen worden gepubliceerd in de plaatselijke krant.

Lezingen
Heemkundekring Tilborch organiseert acht keer per jaar een lezingenavond. De onderwerpen hebben altijd een link met de Tilburgse geschiedenis en lopen uiteen van bijvoorbeeld politiek en economie tot archeologie en heraldiek. De sprekers zijn regelmatig historici die hun sporen in hun vakgebied verdiend hebben en die bovendien een wetenschappelijk onderzoek op een toegankelijke manier kunnen presenteren. Naast deze ‘zwaargewichten’ is er ook ruimte voor sprekers uit eigen gelederen, die eenmalig een onderzoek hebben uitgevoerd.

Projectgroep ‘De Torenklok’
‘De Torenklok’ inventariseert de nog aanwezige luidklokken in Tilburgse kerken, inclusief de mechanische uurwerken en wijzerwerken. Regelmatig worden er rondleidingen georganiseerd en zijn er activiteiten waarbij de Tilburgse klokken gezamenlijk luiden. Aanleiding voor deze projectgroep is de afbraak van steeds meer religieuze gebouwen. Daarmee verdwijnt ook dit auditieve erfgoed, dat al eeuwenlang een onderdeel van onze samenleving vormt.

Driekoningen zingen
Dankzij de inzet van (onder andere) de Driekoningen Werkgroep Midden Brabant is de traditie van het driekoningen zingen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed van de UNESCO geplaatst.

Bibliotheek
De bibliotheek van de heemkundekring staat open voor publiek.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.