Erfgoedinstelling

Stichting Kunstschilder Huib van Vugt

Huib van Vugt kan met recht een veelzijdig kunstenaar worden genoemd. Zijn inspiratie heeft hij deels gehaald uit zijn opleiding in Amsterdam, waar hij onder meer in aanraking kwam met het werk van kunstenaars als Picasso en Braque, maar niet minder uit de vele lange reizen die hij heeft gemaakt als purser bij de KLM. Hij werd getroffen door de felle brandende kleuren en allerlei inheemse situaties in met name het Verre Oosten en Midden- en Zuid-Amerika.

Doelstelling van de Stichting
De Stichting Kunstschilder Huib van Vugt (SKHVV) is opgericht op 23 maart 2009 en heeft als statutaire doelstelling: 'Het in stand houden en bijeenhouden van het oeuvre van de kunstschilder Huib van Vugt, het oeuvre onder de aandacht brengen van een zo breed mogelijk publiek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord'.  

Sinds de oprichting hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

  • Het geconditioneerd opslaan, inventariseren, fotografisch vastleggen en tentoonstelling klaarmaken (restaureren en inlijsten) van alle werken van Huib van Vugt.
  • Het opzetten en onderhouden van een website over het leven en de werken van Huib van Vugt.
  • Het uitgeven van het boek Huib van Vugt, Een leven in Kleur.
  • Het organiseren van exposities in Museum Jan van der Togt te Amstelveen (2011), in  Museum Het Kruithuis te ’s-Hertogenbosch (2012) en in Museum Slager te ’s-Hertogenbosch (2014).
  • Het opsporen en inventariseren van werken van Huib van Vugt in particulier bezit.
  • De uitgave van een tweede boek Huib van Vugt, een kunsthistorische beschouwing.
  • Het digitaliseren van de gehele collectie van de Stichting en het toevoegen aan de Brabant Cloud

Naar de collectie

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.