Erfgoedinstelling

Stichting ‘Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos’

Stichting ‘Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos’ werd opgericht in 1932 met het doel de cultuurhistorie van Roosendaal en streek te bewaren, vast te leggen, te bestuderen en te ontsluiten. In 1936 kreeg de oudheidkundige collectie onderdak in het oude raadhuis aan de Markt. Museum De Ghulden Roos verhuisde in 1974 naar de voormalige pastorie aan de Molenstraat. De stichting ontwikkelde zich tot het geregistreerd historisch Museum Tongerlohuys en ging vanaf 2005 met de stichting ‘Int Heyderadey’ samen verder in één stichting. Daardoor werd het mogelijk om tentoonstellingen met een cultuurhistorisch thema af te wisselen met verrassende tentoonstellingen van moderne en eigentijdse kunst.

Per 1 januari 2012 is Museum Tongerlohuys, samen met het gemeentearchief, opgegaan in een gemeentelijke erfgoedinstelling en is de exploitatie van het museum overgedragen aan de gemeente Roosendaal. De collectie van stichting ‘De Ghulden Roos’ en de bij haar in bruikleen gegeven collecties zijn per die datum langdurig in bruikleen gegeven aan de gemeente Roosendaal. Per 1 maart 2016 heeft de gemeente Roosendaal de exploitatie van de erfgoedinstelling uitbesteed aan stichting ‘Erfgoedcentrum Tongerlohuys’, dat samen met schouwburg De Kring en het Centrum voor Cultuureducatie het nieuwe cultuurcluster ‘Cultuurlinc’ vormt.

Sinds 1941 wordt door stichting De Ghulden Roos een oudheidkundig jaarboek uitgebracht. Het ‘Jaarboek De Ghulden Roos’ is de oudste geschiedkundige periodiek in Noord-Brabant en daarmee een historisch monument in de regio.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.