Een polderlandschap van Frans Slager

Gezicht op s-Hertogenbosch vanuit Vught

Gezicht op 's-Hertogenbosch vanuit Vught door Frans Slager. (Bron: Het Noordbrabants Museum)

Alle rechten voorbehouden

Sinds kunstenaars in de negentiende eeuw de gewoonte ontwikkelden om in de buitenlucht te werken, ontpopten velen van hen zich als voorvechters van natuurbehoud. Zo ook in Brabant.

Een van de oprichters en tegelijk een van de meest actieve bestuursleden van Brabants Landschap was de kunstschilder Frans Slager (1876 - 1953) uit ’s-Hertogenbosch. In tientallen doeken legde hij de schoonheid van Brabantse natuurgebieden vast. Vaak deed hij dat in de wijde omgeving van Vught waar hij voor de Tweede Wereldoorlog lange tijd woonde.

Dit schilderij, een gezicht op ’s-Hertogenbosch vanuit Orthen, laat zien dat de stad destijds nog als een eiland in een zee van groen lag. Of zoals Slager het in 1937 zelf beschreef in een terugblik:

“O! de wonderen van het polderland, de binnenzee rondom de eenzame stad!... Dan blonken 'honderd duizend' boterbloemen in het weelderig wuivend gras der ommelanden, de leeuwerik hing zingend in de lucht… de grutto versmolt zijn eentonigen roep met de teere stemmen van het verre carillon… de ooievaar was ten neste of zocht den slootkant af, waar wonderlijke plantengroei in stoute levenskracht omhoog schoot… De boeren trokken den polder in, onder blauwe lucht en drooge hitte en de atmosfeer was zwanger van de uitwaseming der sappen van gemaaid gras en bloemen… den geur der hooioppers die afdreef naar de stad, en des nachts de straten en de vensters binnen drong…”

 

Een deel van zijn werk, waaronder vele Brabantse landschappen, wordt getoond in het Bossche Museum Slager, dat is gewijd aan acht kunstenaars uit deze familie.

 

Bronnen

Caspers, T., Post, F. e.a., Natuur in Noord-Brabant. Twee eeuwen plant en dier, Haaren, 1996.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 215.