Een middeleeuwse muntschat uit 's-Hertogenbosch

Middeleeuwse muntschat hertogenbosch

Een in 1998 te ’s-Hertogenbosch gevonden muntschat van circa 1306. (Bron: Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Alle rechten voorbehouden

Handel is niet goed mogelijk zonder klinkende munt. Heersers die – uiteraard met het oog op de eigen schatkist − de handel wilden bevorderen, brachten daarom muntgeld in omloop.

In 1998 kwam in ’s-Hertogenbosch bij een opgraving Achter het Verguld Harnas een kan met munten uit de bodem, die daar rond 1306 was ingegraven door een bezorgde koopman, of een geldwisselaar, die kennelijk nooit meer de kans heeft gehad om hem weer op te halen. Het bleek te gaan om een van de grootste en belangrijkste laat-middeleeuwse muntschatten die ooit in Nederland is gevonden.

Nadat de aan elkaar gekoekte en gecorrodeerde inhoud van de kan zorgvuldig was schoongemaakt en onderzocht, een heidens karwei dat jaren heeft geduurd, konden maar liefst 2119 zilveren munten worden geteld, die samen een prachtig inzicht boden in de muntcirculatie en de handelscontacten in het Brabant en ’s-Hertogenbosch van de vroege veertiende eeuw. Bijna de helft van de munten was afkomstig uit Frankrijk, de overige uit Holland, uit Brabant en uit muntateliers in graafschappen als Gulik, Horn en Loon.

 

Bronnen

Janssen, H. L. en Treling, J. R., Van penningen en groten. De schatvondst Achter het Verguld Harnas in ‘s-Hertogenbosch, Utrecht, 2011.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 57.