Erfgoedinstelling

Indisch Museum Breda

Stichting Arjati werkt aan het behoud van Indisch Cultureel Erfgoed in Breda. Aan haar activiteiten heeft Arjati in 2018 een belangrijk project toegevoegd: Indisch Museum Breda. Dit is de plek waar het Indisch Cultureel Erfgoed bewaard wordt en gevonden kan worden en waar de geschiedenis van Nederlands-Indië kan worden verteld en doorgegeven.

Doel van het Indisch Museum Breda is:

  • Collectie behouden en beschermen
  • Ontmoeting bezoekers faciliteren
  • Individuele verhalen vastleggen
  • Erfgoededucatie bieden (volwassenen, jongeren, kinderen)

Daarmee streeft het het Indisch Museum Breda ernaar om te voldoen aan de criteria die worden gesteld aan een erfgoedmuseum, namelijk verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten.

Bij de opening op 17 maart 2018 beschikt het museum over een kleine collectie van geschonken en in bruikleen afgestane voorwerpen. De omschrijving van deze objecten wordt vanaf deze datum gestart en de catalogus is dus in opbouw. Iedere bezoeker, die iets kan zeggen over de omschrijving van een voorwerp wordt uitgenodigd om dit door te geven aan een vrijwilliger van het Indisch Museum. Men kan daarover ook een e-mail sturen.

Naast de voorwerpen heeft het Indisch Museum een bibliotheek. Boeken worden niet uitgeleend, omdat het een “erfgoed bibliotheek” is. Bezoekers kunnen van deze bibliotheek gebruik maken tijdens onze openingstijden. Ook is het mogelijk om een ronleiding door het museum te krijgen. Bekijk voor meer informatie de website van het museum.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.