Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale.jpg

De Dongecentrale (Foto: M.M.Minderhoud, 2007, Wikimedia Commons)

De Dongecentrale uit 1919 was de eerste energiecentrale die de hele provincie van elektriciteit voorzag. Het gebouw wordt gekenmerkt door een functionalistische bouwstijl en de gaafheid van de verschillende gebouwen.

Betekenis voor Brabant

De Dongecentrale ontleent zijn naam aan de locatie: het complex ligt namelijk vlak naast rivier de Donge. De Dongecentrale was de eerste energiecentrale van de Provinciale Noord-Brabantse Elektriciteitsmaatschappij en zorgde voor de elektriciteitsontsluiting van de provincie. Het uitgebreid net van hoogspanningsleidingen voorzag verschillende grote bedrijven van elektriciteit. De Dongecentrale was dan ook essentieel voor de tweede industriële revolutie aan het begin van de twintigste eeuw. In 2010 vond er een ontploffing plaats, waarna Essent besloot om de centrale te sluiten.

 

Bronnen

BOEi, “Project Dongecentrale”, via http://www.boei.nl/www.boei.nl/projecten/dongecentrale-geertuidenberg (stand op 30 mei 2018).

Marcelissen, S., “Dongecentrale wordt eerst evenementenlocatie, daarna centrale voor groen gas”, BN De Stem, 7 november 2017, via https://www.bndestem.nl/oosterhout/dongecentrale-wordt-eerst-evenementenlocatie-daarna-centrale-voor-groen-gas~a9de09e3/ (stand op 30 mei 2018).

Provincie Noord-Brabant, “Dongecentrale Geertruidenberg”, via https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur/erfgoed-en-monumenten/herbestemming-cultureel-erfgoed/projecten/dongecentrale.aspx (stand op 30 mei 2018).

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst van M. Schlingmann, zoals eerder gepubliceerd op www.brabantserfgoed.nl