Erfgoedinstelling

Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven

Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven foto
De Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) kreeg op 30 oktober 1989 haar officiële status door het passeren van de notariële akte. Zij berust op particulier initiatief en wenst als zodanig juridisch onafhankelijk te functioneren. Een goede relatie met de overheid, vooral op gemeentelijk niveau, acht het bestuur echter van essentieel belang voor het welslagen van de doelstelling.

Doelstelling
De stichting heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor de geschiede­nis en de cultuurhistorie - in het bijzonder in de gemeente Veldhoven - en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings hiermee verband houdt of daartoe bevorder­lijk kan zijn. Het bestuur van de SHEV probeert dit doel te bereiken door onder andere:

- het redigeren/schrijven en uitgeven van publicaties en boekwerken;

- het verrichten van onderzoeken (historische en archeologische);

- het geven van adviezen en informatie;

- het houden van exposities en het stimuleren en organiseren van activiteiten;

- het beheren van collecties en goederen;

- het opkomen voor en het behoud van karakteristieke gebouwen en monumentale panden.

De Stichting beschikt niet over eigen financiële middelen. Zij tracht haar activiteiten per project te realiseren door middel van subsidies, sponsoring, donaties en schenkingen.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.