De digitalisering van het Woordenboek van de Tilburgse Taal

Ed Schilders uit Tilburg haalde in Augustus 2019 tijdens het schrijven van zijn biografie over Wil Sterenborg herinneringen op over de totstandkoming van het Woordenboek van de Tilburgse Taal

"In 2009 heb ik Wil Sterenborg voorgesteld zijn complete kaartsysteem te digitaliseren en op het internet toegankelijk te maken. Wat het internet precies was, dat was Wil niet helemaal duidelijk. Hij beschikte nog steeds over een schrijfmachine. Let wel, een machine die aan zijn wensen was aangepast: met een zeer kleine letter. Op een van de toetsen had hij een teken laten afvijlen en laten vervangen door de in de dialectspelling zo noodzakelijke stomme e ofwel de sjwa. De eerste proeven van de website liet ik hem zien in de Openbare Bibliotheek van Tilburg. Hij vond het prachtig maar begreep de omvang niet echt. Ik zei dat het nog niet af was, maar dat we het stapsgewijs moesten opbouwen. Wil aarzelde. Ik wist hoe ik hem over de digitale streep moest trekken en zei: ‘Het Woordenboek van de Nederlandsche Taal is ook niet in één keer gepubliceerd.’ En dat snapte hij uiteraard meteen. Hij antwoordde: ‘Als je er dan maar niet net zo lang over doet.’"

 

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal vind je hier