Eric De Bie: Erfgoedbeleid en rentmeesterschap

Eric de Bie is sinds mei 2020 de gedeputeerde voor Energie, Erfgoed en bestuurlijke vernieuwing. Naar aanleiding van het coalitieakkoord en het verlengde provinciale beleidskader vertelt hij over zijn blik op het gevoel van erfgoed en het rentmeesterschap voor het verleden.

Je vindt de aflevering op Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, of Stitcher.