Adrianus van Kuik

Geboortedatum: | Sterfdatum:

Spanjestrijder

Lijst van gerepatrieerde Spanjestrijders, pagina 1

Laissez-passer van de Nederlandse ambassade in Spanje voor een aantal Spanjestrijders, pagina 1. (Bron: 25 november 1938, Nationaal Archief Den Haag)

Adrianus van Kuik (1920-1949) wordt geboren uit het in 1901 gesloten huwelijk tussen ‘vleezer’ Isidorus van Kuik (1871-1936) en Johanna Maria Adriana Brands (1877-1922). Johanna sterft in het kraambed, samen met haar twaalfde kind. Adrianus is dan amper twee jaar oud en zal dus altijd de jongste in het gezin blijven. Het noodlot slaat andermaal toe als veertien jaar later ook vader Isidorus overlijdt. Een jaar later reist Adrianus naar Spanje, om zich aan te sluiten bij de Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog.

Veel Spanjestrijders waren nog heel jong toen ze naar Spanje gingen, maar Adrianus van Kuik is onder zijn Tilburgse kameraden wel de allerjongste. Hij is zeventien als hij in de zomer van 1937 afreist, in juli komt hij in Spanje aan. Adrianus wordt ondergebracht in het instructiekamp Mont Blanc van de 11de Internationale Brigade. 

Volgens de Gustav-liste, een communistische lijst van alle Spanjestrijders, met beoordeling van hun gesteldheid en houding ten opzichte van het communisme, is Van Kuik geen lid van een politieke partij en ook niet in politiek geïnteresseerd. Adrianus wordt een slechte en ongedisciplineerde soldaat genoemd, "unkameradschaftlich" bovendien. Naar het front hoeft hij aldus de Gustav-liste niet. 

Dit lijkt echter niet zo waarschijnlijk gezien het feit dat Adrianus tot eind 1938, als de Internationale Brigade wordt opgeheven, in Spanje blijft. Voor zover bekend werden alle toen nog in Spanje verblijvende vrijwilligers ingezet bij de zware strijd aan het Ebrofront, de laatste poging om het leger van Franco (1892-1975) terug te slaan. 

Van Kuik komt op 5 december 1938, met een konvooi Nederlanders, per trein terug naar Nederland. Adrianus is enige tijd 'koolwerker' van beroep, maar het is verder niet bekend wat hij, ook in de oorlogsjaren, doet. In 1949 sterft Adrianus van Kuik in zijn geboortestad, nog geen 29 jaar oud.

 

Bronnen

Regionaal Archief Tilburg.

Ministerie van Justitie: Rijksvreemdelingendienst (RVD) en Taakvoorgangers, Opgaven van gegevens inzake Nederlanders die in de Spaanse burgeroorlog hebben meegevochten 1937-1966, archiefnummer 2.09.45, inventarisnummer 1569, Nationaal Archief Den Haag. 

Archief Internationale Brigaden, Moskou, RGASPI F.545-Op.6-D.404-L.46.