De stadscomme van Helmond

Stadscomme Helmond

De zestiende-eeuwse stadscomme van Helmond. (Bron: Museum Helmond Collectie)

Alle rechten voorbehouden

De documenten waarop de rechten en privileges van de Brabantse middeleeuwse steden waren vastgelegd golden als een kostbaar bezit.

De documenten waarop de rechten en privileges van de Brabantse middeleeuwse steden waren vastgelegd golden als een kostbaar bezit. Zo nodig moesten deze documenten als bewijs kunnen worden getoond, dus het was zaak ze goed te bewaren en ze te beveiligen tegen diefstal en brand. In de meeste steden gebeurde dat in een speciale archiefkist, de stadscomme. Die werd doorgaans bewaard in de kerk. Zelfs in steden die al een stenen raadhuis hadden, was dit vaak de veiligste plek. Een stadscomme werd afgesloten met verschillende sloten, waarvan de sleutels verdeeld werden, zodat hij alleen open kon als alle sleutelhouders tegelijk aanwezig waren. Het Gemeentemuseum Helmond bewaart nog de stadscomme van Helmond uit de zestiende eeuw.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 55.