De gevangentoren van Megen

16bmegen2.jpg

De gevangentoren in Megen. (Foto: Mark Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Het stadje Megen werd gebouwd nabij het kasteel dat toebehoorde aan de graven van Megen en dat was gelegen op de oever van de Maas.

Halverwege de veertiende eeuw kreeg Megen stadsrechten en begon de aanleg van een omwalling met poorten en torens. Het enige restant daarvan is de karakteristieke Gevangentoren bij de Maasdijk, een hoog oprijzend vierkant bouwwerk van baksteen met een zadeldak tussen trapgevels. In 1581 werd de toren tegelijk met de stad grotendeels verwoest door Spaanse troepen, maar nadien is hij weer herbouwd. In de jaren twintig van de vorige eeuw is de toren gerestaureerd.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 51.