De drukpers van de firma Palier

Drukpers Pallier

De drukpers van Hendrik Palier, uit het einde van de negentiende eeuw. (Bron: Het Noordbrabants Museum)

Alle rechten voorbehouden

Ideeën zijn soms vluchtig en veranderlijk, maar tegelijk kunnen ideeën hele werelden wegvagen, zoals aan het eind van de achttiende eeuw in Europa en ook in de Republiek gebeurde. Deze drukpers brengt die tijd in herinnering.

Hij behoorde toe aan de Bossche drukker Hendrik Palier (1737 - 1796), in de jaren tachtig van de achttiende eeuw een actieve patriot, die al sinds de oprichting in 1786 lid was van de Vaderlandsche Sociëteit.

Via zijn drukpers werden patriotse ideeën en opvattingen verspreid. Een voorbeeld hiervan is de Memorie van algemeene wezenlijke bezwaren der Meierije van ’s-Hertogenbosch uit 1786. Hierin gaven de inwoners van de Meierij – daartoe schoorvoetend uitgenodigd door de Raad van State in Den Haag – lucht aan hun klachten en grieven over de bestuurlijke en economische gang van zaken onder het Staatse bewind.

 

Bronnen

De Mooij, C., Eindelyk uit d’Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814, Zwolle, 1988.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 171.