Reij’s hof

Reij's hof 1787

Charles Reij staat naast zijn paard, voor de ingang van zijn Reij's Hof in Tilburg. Het is geschilderd door J. Vermoet in 1787. (Bron: Privécollectie)

In 1763 liet Charles Reij de Carle (1731-1802), een gepensioneerd kapitein uit het Staatse leger, ten westen van Tilburg een groot buitenhuis bouwen.

Graaf Gijsbert van Hogendorp (1762-1834), de heer van Tilburg, had daar kort tevoren ruim 40 hectaren gemene grond gekocht en was vervolgens met Reij de Carle een onderneming aangegaan om die in cultuur te brengen. Het buitenhuis heette aanvankelijk Campen Hoeve of Heihoef. Toen Reij de Carle de boedel overnam van Van Hogendorp en de onderneming in zijn eentje voortzette, werd het landgoed omgedoopt in Reij’s Hof.

Van het fraaie buiten is weinig meer over, behalve dan de naam, die voortleeft in de vinexwijk De Reeshof. Verder is er nog een schilderij uit 1787 door de societyschilder Jacobus Vrijmoet (geb. 1756) dat al die tijd in de familie is gebleven en zodoende nu in Lima in Peru is beland. Daarop is Reij de Carle te zien, rechts van het paard, met aan zijn linkerhand, gezeten op de bank, zijn echtgenote Eva Maria Burman. Het echtpaar wordt vergezeld van enkele van Eva’s kinderen en kleinkinderen uit een eerder huwelijk. Waar meer dan twee eeuwen geleden het gezelschap poseerde voor de schilder, ligt nu het Reeshofpark. Op initiatief van huidige bewoners is midden in het park, op de oorspronkelijke plek, het toegangshek tot Reij’s Hof, gereconstrueerd.

 

Bronnen

Caspers, T. e.a., Landgoederen in Noord-Brabant, het lief en leed dat landgoed heet, Haaren/Woudrichem, 2012.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 149.