Een wapenkaart

De wapenkaart gemaakt door graveur Sibertus Waterloos, in 1622 uitgegeven in Brussel. (Bron: Brabant-Collectie)

De wapenkaart gemaakt door graveur Sibertus Waterloos, in 1622 uitgegeven in Brussel. (Bron: Brabant-Collectie)

Alle elementen van het hertogdom Brabant in één overzicht samenbrengen en zo zijn eerbiedwaardige traditie en zijn macht benadrukken, dat is wat de graveur Sibertus Waterloos beoogde met deze bijzondere wapenkaart. De wapenkaart werd in 1622 uitgegeven in Brussel en is nu een van de pronkstukken van de Brabant-Collectie van de universiteit van Tilburg.

In het hart van de prent prijkt een wapenschild met daarop de Brabantse leeuw, bekroond met een hertogshoed. De leeuw is gevormd uit portretmedaillons van de Brabantse hertogen, 44 maar liefst, linksonder beginnend met ‘de stamvader’ Pepijn van Herstal (ca. 635-714), en rechtsboven eindigend met de Spaanse koning Filips IV (1621-1665).

Rondom zijn de wapenschilden afgebeeld van de drie standen, de geestelijkheid, de adel en de steden, en voorts die van bisdommen, abdijen, proosdijen, priorijen, markiezaten, graafschappen, burggraafschappen, steden en vrijheden binnen het hertogdom. Van alle gewesten in de Nederlanden is Brabant het enige met een dergelijke, uitvoerige wapenkaart.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 43.