Een particuliere begraafplaats in Oirschot

De particuliere begraafplaats van familie Girard de Mielet van Coehoorn in Oirschot. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

De particuliere begraafplaats van familie Girard de Mielet van Coehoorn in Oirschot. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Aanzienlijke families die voorheen al vaak een eigen grafkelder hadden in de plaatselijke kerk, legden in de negentiende eeuw – toen het begraven in kerken niet langer was toegestaan – soms op het familielandgoed een eigen begraafplaats aan.

In Noord-Brabant zijn enkele van die particuliere begraafplaatsen bewaard gebleven. Langs de Oude Grintweg die van Oirschot naar Boxtel voert, ligt de begraafplaats van de familie Girard de Mielet van Coehoorn.

De familie Girard de Mielet van Coehoorn stamde af van een Franse officier die in de achttiende eeuw in Staatse dienst was getreden. Een nazaat die in de negentiende eeuw in de adelstand was verheven, woonde op het landgoed Heerenbeek in Oirschot. Hij en zijn kinderen vonden een laatste rustplaats op Heerenbeek, maar aan het eind van de negentiende eeuw werd deze begraafplaats overgebracht naar de Oude Grintweg, juist buiten de grens van het landgoed. In 1994 vond daar de laatste bijzetting van een familielid plaats.

Andere voorbeelden van dergelijke particuliere begraafplaatsen in Brabant zijn die van de familie Wesselman in de Warande in Helmond of de grafkelder van de Van Beresteijns bij kasteel Maurick in Vught.

 

Bronnen

Caspers, T. e.a., Landgoederen in Noord-Brabant, het lief en leed dat landgoed heet, Haaren/Woudrichem, 2012.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 183.