Een middeleeuwse bril

Bril Bergen op Zoom

Middeleeuwse bril uit Bergen op Zoom. (Bron: Gemeente Bergen op Zoom)

Alle rechten voorbehouden

Deze benen bril is een schitterend indirect teken van geletterdheid. Hij werd bij archeologisch onderzoek in Bergen op Zoom opgediept uit een beerput op een terrein aan de Zuivelstraat.

Een beerput, of afvalput, is vaak van grote archeologische waarde. De resten die erin gevonden worden vertellen iets over, bijvoorbeeld, het dieet van de mensen die van de beerput gebruik maakten, wat weer iets kan zeggen over hun sociale klasse en rijkdom.

In dit geval is de bril, die zal zijn weggegooid toen hij kapot ging, direct te koppelen aan het huis dat bij de beerput hoorde. Aan het begin van de vijftiende eeuw woonde daar namelijk een kanunnik, een geestelijke die de bisschop ondersteunde bij het bestuur van het bisdom.

Deze bril gaat door voor de oudste complete bril ter wereld. In het montuur, gemaakt uit het onderbeen van een stier, zijn onder het scharnier twee gezichtjes uitgesneden.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

Vermunt, M., Opgravingen in Bergen op Zoom, Utrecht, 2012.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 97.