Huize Padua

Huize Padua

Huize Padua. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Huize Padua in Boekel staat symbool voor de impact die het katholicisme heeft gehad op Brabant in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Ten eerste is Huize Padua een uitstekend voorbeeld van de stormachtige ontwikkeling in de gezondheidszorg. Daarnaast laat het instituut de toonaangevende rol van duizenden katholieke geestelijken in deze ontwikkeling zien. De activiteiten van deze broeders en zusters tekenen de invloed van katholieke instellingen op het maatschappelijk leven in Noord-Brabant.

Huize Padua 2

Huize Padua (foto: Marc Bolsius)

Alle rechten voorbehouden
Huize Padua werd gebouwd in 1923, maar als instelling is het veel ouder. In 1742 vestigden enkele Broeders Penitenten zich in Boekel. Vanaf de negentiende eeuw gingen zij zich toeleggen op ‘liefdewerk’; zorg voor zwakken in de samenleving. In hun geval betekende dat de verzorging van geestelijk gestoorden, zowel zwakzinnigen als geesteszieken.

Van behandeling was in het begin nog geen sprake, de patiënten werden er verzorgd en beziggehouden met eenvoudig werk. In de loop van de twintigste eeuw drongen nieuwe inzichten door, werden de broeders geschoold en ontwikkelde Huize Padua zich tot een volwaardig psychiatrisch ziekenhuis.

 

Bronnen

Van den Eerenbeemt, H. (red.), Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 3: Dynamiek en expansie, Amsterdam/Meppel, 1997.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 235.