Het stationsgebouw van Oudenbosch

Het stationsgebouw van Oudenbosch. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Het stationsgebouw van Oudenbosch. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Voor treinkaartjes kun je er niet meer terecht, het loket is in 2003 gesloten. Maar het stationsgebouw van Oudenbosch functioneert op een andere manier, namelijk als monument van de Brabantse spoorgeschiedenis.

Daterend uit 1854, is het gebouw namelijk een van de oudst bewaarde stations van Nederland. Het werd oorspronkelijk opgetrokken als een dienstwoning van slechts één bouwlaag hoog. Het stond aan de lijn van Antwerpen naar Moerdijk, die in 1855, als eerste in Brabant, werd geopend. Nadat de Staatsspoorwegen de exploitatie van de lijn in de jaren tachtig overnamen, werd het station vergroot en verbouwd volgens het standaardmodel dat Rijkswaterstaat al sinds 1860 hanteerde voor stationsgebouwen op het platteland. Het station van Zevenbergen lijkt sprekend op dit gebouw en heeft dan ook exact dezelfde geschiedenis.

 

Bronnen

Corten, J. (red.), Lijnen door het Brabantse land. 200 jaar verkeersinfrastructuur in Noord-Brabant 1796-1996, Zwolle, 1996.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 193.