Oude handelsroutes

De Antwerpsebaan was de belangrijkste handelsroute tussen 's-Hertogenbosch en Antwerpen. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

De Antwerpsebaan was de belangrijkste handelsroute tussen 's-Hertogenbosch en Antwerpen. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

In het begin van de vorige eeuw was Brabant nog bezaaid met onverharde wegen en zandpaden. Door welvaartsgroei en de geweldige toename van het verkeer zijn die de laatste vijftig, zestig jaar verdwenen onder een klinkerdek of een laag asfalt. Een oude zandweg is een zeldzaamheid geworden.

Tussen Helvoirt en Haaren bleef er een behouden. Zoals de naam Antwerpse Baan ons vertelt, gaat het hier om een restant van de oude, middeleeuwse handelsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Antwerpen. Kooplui gaven destijds de voorkeur aan vervoer over water, maar vanuit Den Bosch was er in zuidwestelijke richting geen geschikte vaarroute. De vrachtkarren naar Antwerpen reden vanuit de Vughterpoort over zandwegen naar Helvoirt, Tilburg, Turnhout en verder.

Een alternatief was de Loonsebaan, die naar Breda leidde en daar aansloot op de route van Antwerpen naar Holland via Hoogstraten, Breda en Geertruidenberg. Op de Houtse heuvel in Den Hout staat nog een informatiebord dat die vroegere tolweg in herinnering roept. Maar op de zandweg van de met hoge bomen omzoomde Antwerpse Baan in Helvoirt is het verleden ook zonder toeristische informatie nog heel goed voelbaar.

Meer weten over reizen in de tijd van Bosch & Bruegel? Ga naar de themapagina.

Bronnen

Corten, J. (red.), Lijnen door het Brabantse land. 200 jaar verkeersinfrastructuur in Noord-Brabant 1796-1996, Zwolle, 1996.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 57.