Van Abbemuseum

Van Abbemuseum (foto: Mauricio Pesce)

De nieuwbouw van het van Abbemuseum. Links op de foto is nog een stuk van de oudere hoofdingang te zien. (Foto: Mauricio Pesce, 2010, Wikimedia Commons)

In 1993 ontstond grote beroering in Eindhoven toen de plannen naar buiten kwamen voor de verbouwing van het Van Abbemuseum.

Iedereen was het er over eens dat het bestaande gebouw te klein en in veel opzichten verouderd was. Dus moest er een uitbreiding komen, maar hoe moest deze eruit komen te zien?

In de plannen van architect Abel Cahen (1934) zou de uitbreiding bovenop het bestaande gebouw belanden, maar tegenstanders waren bang dat het daardoor zijn karakter verloor en kwamen in verzet. De speciaal opgerichte Henri van Abbe Stichting mobiliseerde de Eindhovense bevolking en het plan ging in de la. Daarop maakte Cahen een nieuw ontwerp waarbij de uitbreiding achter het oude gebouw kwam te staan. In 2003 werd het vernieuwde museum geopend.

Hoofdingang van Abbemuseum (bron: Lempesfabriek)

De hoofdingang van het van Abbemuseum is nog altijd in het oude gebouw. (Foto: Lempkesfabriek, 2008, Wikimedia Commons)

Het voorval liet zien dat de Eindhovense bevolking een bijzondere betekenis toekende aan het gebouw en daarmee aan het initiatief van zijn stichter, Henri van Abbe (1880-1940). Met andere woorden, Eindhoven had dit als erfgoed had omarmd.

 

Bronnen

Van den Eerenbeemt, H. (red.), Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 3: Dynamiek en expansie, Amsterdam/Meppel, 1997.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 284.