Periodieke onthouding

De kaft van het boek Periodieke onthouding in het huwelijk door Jan Smulders

De kaft van het boek over periodieke onthouding in het huwelijk door Jan Smulders in 1940. (Bron: Universiteitsbibliotheek Tilburg)

Alle rechten voorbehouden

Een van de eersten die een stap zette op de lange weg naar bevrijding uit de dwingende seksuele moraal van de katholieke Kerk was de Brabantse arts Jan Smulders (1872-1939).

Jan Smulders had al een lange loopbaan als huisarts en gestichtarts achter de rug toen hij in 1930 naam maakte met een methode om zwangerschap te voorkomen. Deze was gebaseerd op nieuwe gynaecologische inzichten over de menstruatiecyclus van de vrouw, met een maandelijks terugkerende periode van onvruchtbaarheid.

Geboortebeperking was tot dan voor katholieken taboe, maar omdat Smulders’ leefregel van periodieke onthouding gestoeld was op biologische uitgangspunten kon hij bij de kerkelijke autoriteiten wel door de beugel. Zijn brochure werd in korte tijd vele malen herdrukt en ook vertaald.

Jan Smulders leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan een meer moderne levenshouding, waarbij seksueel genoegen binnen het huwelijk niet noodzakelijkerwijs meer gekoppeld was aan voortplanting.  

 

Bronnen

Dings, W. “Jan Smulders (1872-1939), katholiek arts”, in: Van Oudheusden, J. e.a. (red.), Brabantse Biografieën 3, Amsterdam/Meppel/’s-Hertogenbosch, 1995, 111-114.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 225.