Het Cobbenhagengebouw in Tilburg

128akub.jpg

Het Cobbenhagengebouw in Tilburg. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Het hart van de Tilburgse universiteit klopt al meer dan vijftig jaar in een gebouw van tijdloze schoonheid, het Cobbenhagengebouw. Dit gebouw is vernoemd naar de feitelijke grondlegger van de universiteit, professor Cobbenhagen (1893-1954).

KoopmansgebouwTilburg

De achtergevel van het Koopmansgebouw in Tilburg. (Foto: Sergé Technau, 2006, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Het universiteitscomplex aan de rand van de Oude Warande in Tilburg geeft met zijn omvang blijk van de stormachtige groei die het wetenschappelijk onderwijs in Noord-Brabant na de oorlog doormaakte. De diverse gebouwen op de campus weerspiegelen de decennia waarin ze tot stand kwamen. Zo is in het hoge Koopmansgebouw van de economen de massale toestroom van studenten in de late jaren zestig zichtbaar. Of het spartaanse Prismagebouw van de sociologen dat herinneringen oproept aan de protestgeneratie van de jaren zeventig, die haar tijd verdeelde tussen actievoeren en studeren. Het riante Montesquieugebouw van de juristen past daarentegen bij de welvarende jaren waarmee de eenentwintigste eeuw begon. 

De R.K. Handelshoogeschool was voorloper van Tilburg University. In 1927 had deze onderdak gekregen in het gebouw van de Katholieke Leergangen aan de Tivolistraat in het centrum van Tilburg. Jarenlang was dat onderkomen toereikend, maar vanaf 1950 werden plannen ontwikkeld voor een nieuw universiteitscomplex. Deze zou moeten komen aan het eind van de brede boulevard die in de naoorlogse jaren vanuit het centrum in westelijke richting werd uitgerold.

Het ontwerpproces verliep moeizaam en het zou meer dan tien jaar duren voor het nieuwe universiteitsgebouw in 1962 daadwerkelijk door koningin Juliana (1909-2004) kon worden geopend. Maar wie het Cobbenhagengebouw nu ziet in zijn serene groene omgeving beseft dat het die extra jaren waard is geweest. Het gebouw heeft een nagenoeg vierkant grondplan, met gevarieerd ingedeelde gevels en is bekleed met lichte platen kalksteen. De monumentale poort leidt naar een grote binnenplaats en de centraal gelegen en riante aula grenst aan een fraai binnenhof.

OpeningTilburg

Koningin Juliana bij de opening van wat dan nog de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg heette. (Foto: Harry Pot, 13 november 1962, Nationaal Archief)

Het hoofdgebouw van Tilburg University is erfgoed van het Brabants onderwijs én van Brabantse bouwkunst. Het werd namelijk ontworpen door in Tilburg geboren bouwmeester Jos. Bedaux (1910-1989). Hij wenste niet aangeduid te worden als Brabants architect. Hij was dat wel degelijk omdat hij hier de inspiratie vond voor zijn unieke en herkenbare stijl, waarin traditionele, classicistische vormen een evenwicht vonden met modernistische ideeën. Daarnaast omdat de meeste van zijn gewaardeerde ontwerpen hier zijn gebouwd, vooral in de omgeving van Tilburg en Goirle.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 286.