Florarium Temporum

Een middeleeuwse wereldkroniek

Bladzijde uit het boek Florarium Temporum met de beschrijving van de stichting van klooster Mariënhage. (Bron: Nicolaas Clopper, ca. 1472, Münchener DigitalisierungsZentrum)

Bladzijde uit het boek Florarium Temporum met de beschrijving van de stichting van klooster Mariënhage. (Bron: Nicolaas Clopper, ca. 1472, Münchener DigitalisierungsZentrum)

Nicolaas Clopper (1432-1478), augustijner monnik in het klooster Mariënhage in Eindhoven, was niet alleen een geletterd maar ook een buitengewoon belezen man. Hij begon in 1464 aan een omvangrijke wereldkroniek, getiteld Florarium Temporum. Deze voltooide hij op 27 mei 1472.

De titel wil zoveel zeggen als de bloemenhof der tijden. Zowel de conceptversie als de definitieve versie van de kroniek − beide door Clopper zelf met de hand geschreven en geïllustreerd met tekeningen − bleven bewaard, respectievelijk in het staatsarchief in Düsseldorf en in de Beierse staatsbibliotheek in München.

In zijn werk probeerde Clopper een totaaloverzicht van de wereldgeschiedenis te geven, van de schepping van Adam en Eva tot aan de eigen tijd, die hij afsloot met een relaas over de verwoesting van Luik door Karel de Stoute in 1468. Daarvoor raadpleegde hij maar liefst 240 auteurs, waarbij hij kon putten uit de rijke bibliotheek van het klooster Mariënhage maar ook uit die van zijn vader, die hem bovendien − als raadsheer van de Bourgondische hertog − uit de eerste hand van informatie kon voorzien. Door zijn kritische benadering van zijn bronnen wordt Clopper wel beschouwd als een van de eerste historici van deze streken.

 

Bronnen

Arts, N. en Rooijakkers, G., Het Florarium temporum. Historische en archeologische achtergronden van een middeleeuwse wereldkroniek uit Eindhoven, Alphen aan de Maas, 2008.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 97.