Het grafmonument van Charles Morgan

Grafmonument Charles Morgan (foto: Marc Bolsius)

Het grafmonument van Charles Morgan in Bergen op Zoom. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

De strijdende partijen maakten in de Tachtigjarige Oorlog veelvuldig gebruik van buitenlandse huursoldaten, die vaak in eigen regimenten waren georganiseerd.

De Engelse officier Charles Morgan vocht mee aan Staatse zijde bij de verdediging van Bergen op Zoom in 1622 en die van Breda in 1625. Op aanwijzen van Frederik Hendrik (1584-1647) werd hij in 1632 benoemd tot gouverneur van Bergen op Zoom, waar hij tien jaar later overleed. Zijn enig overlevende dochter Anna liet een grafmonument plaatsen in de Sint-Gertrudiskerk.

Het dode lichaam van de gouverneur – waarvan de beeltenis al eeuwen de onderbenen mist – is weergegeven in wapenrusting. In een nis kijken zijn dochter en zijn kleindochter Elisabeth toe. Oorspronkelijk stond ook zijn kleinzoon Thomas hierbij, maar dat beeld is eveneens al lang geleden verdwenen.

De figuren zijn omgeven door de wapens van vader en dochter en wapenschilden met de kwartieren. De trofeeën aan weerskanten, harnassen, vaandels, trommels en schilden, verwijzen naar zijn krijgshaftig bestaan.

 

Bronnen

Booij, K. en Van Ham, W., Grafmonumenten in de Grote of Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, 1993.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 113.