Het Bossche Broek

Het Bossche Broek (foto: Marc Bolsius)

Het Bossche Broek. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Den Bosch prijst zich gelukkig dat aan de zuidkant van de stad het poldergebied van het Bossche Broek nog altijd tot de middeleeuwse stadsmuren reikt. Natuur en geschiedenis komen hier samen.

Een vrij schootsveld vanaf de muren en wallen was ooit onmisbaar voor een vestingstad. Enkele van de kleinere vestingsteden, zoals Willemstad, Steenbergen of Heusden hebben hun onbelemmerde blik op een groene omgeving min of meer behouden, maar bij veel grotere steden is die ruimte al lang geleden opgeslokt door stadsuitbreidingen.

Vanaf de zestiende eeuw was het Bossche Broek onderdeel van de omringende inundatiegebieden die de stad tegen aanvallers moesten beschermen. Enkele keren in de Tachtigjarige Oorlog werd dit gebied onder water gezet om aanvallers, succesvol, af te weren, maar in 1629 wist de Staatse oorlogsmachinerie de barrière toch te overwinnen.

Nog niet zo lang geleden is die vroegere functie van het Bossche Broek als inundatiegebied nog eens nadrukkelijk in herinnering gebracht. Door hoogwater bezweek in 1995 de Dommeldijk, waarna het natuurgebied onderstroomde, inclusief de A2 die het gebied doorsnijdt. Het bizarre beeld van een eenzame windsurfer onder blauwe richtingborden op de ondergelopen snelweg bij het Provinciehuis haalde toen de wereldpers.

 

Bronnen

Kolman, C. e.a., Noord-Brabant, Zeist, 1997.

Kuijer, P., ‘s-Hertogenbosch. Stad in het hertogdom Brabant, Zwolle/ ‘s-Hertogenbosch, 2000.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Verhagen, P., Parels van het Bossche Broek. Natuur en historie aan de zuidelijke stadsrand van 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, 2017.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 127.