De Brabantse soldaat

De Brabantse soldaat (foto: Marc Bolsius)

Het graf van de Brabantse soldaat herdacht aanvankelijk gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog. Later werd dit gedenkteken gebruikt voor alle Brabanders die vielen voor hun vaderland. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Noord-Brabant heeft net als Frankrijk en Groot-Brittannië een graf van de Onbekende Soldaat.

Het graf van de Brabantse soldaat (foto: Marc Bolsius)

Het graf van de Brabantse soldaat (foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden
Het Brabantse gedenkteken ligt in het oude Sint-Willbrorduskerkje van Waalre. Het graf wordt afgedekt met een door Niel Steenbergen gehakte zerk en beschenen door licht dat gefilterd wordt door glas-in-loodramen van Pieter Wiegersma. Hier worden alle Brabantse gesneuvelden herdacht. Aanvankelijk waren dit militairen en verzetsmensen uit de Tweede Wereldoorlog, maar later ook slachtoffers van andere militaire operaties. Hun namen zijn op houten borden aangebracht.

Het initiatief voor dit provinciaal gedenkteken kwam van Brabantia Nostra, als een van de laatste activiteiten van deze beweging voor Brabantse eigenheid die na de oorlog zichzelf overleefd bleek te hebben.

 

Bronnen

Van den Eerenbeemt, H. (red), Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 2: Emancipatie en industrialisering 1890-1945, Amsterdam/Meppel, 1996.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Oudheusden, J., “Herinneringscultuur in enkele Noord-Brabantse steden in de negentiende en twintigste eeuw”, in: Noordbrabants Historisch Jaarboek (jrg. 29, 2012), 159-177.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 257.