De Romeinse brug bij Cuijk

Stenen pijlers van de Romeinse brug bij Cuijk

Stenen pijlers van de Romeinse brug bij Cuijk. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

In het kader van een nieuwe strategie van grensverdediging bouwden de Romeinen tussen 347 en 349 na Chr. bij Cuijk een brug over de Maas. Mogelijk had er al eerder een brug hier gelegen, maar nu waren ze serieus.

Het was een indrukwekkend bouwsel van mogelijk meer dan vierhonderd meter lengte, rustend op massieve stenen pijlers die op hun beurt weer gefundeerd waren op een zware constructie van houten palen die in de rivierbedding waren geheid.

Toen restanten van de brug, indrukwekkende blokken natuursteen en zware eikenhouten palen, aangepunt en voorzien van smeedijzeren paalschoenen, in 1992 en 1993 werden opgedoken uit de rivier, bleek dat een van de bouwers zijn trots over wat er verricht werd niet had kunnen bedwingen. Zo’n gedegen werk, zulk vakmanschap, het kon niet anders of het zou de eeuwen trotseren. En dat was dan ook wat hij vol overtuiging in een van de funderingspalen uitbeitelde: het woord ETERNA, eeuwig, met letters van bijna 20 centimeter hoog.

Houten funderingspalen van de Romeinse brug bij Cuijk. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Houten funderingspalen van de Romeinse brug bij Cuijk. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden
Het mocht echter niet zo zijn. Slechts enkele tientallen jaren later trokken de laatste Romeinse soldaten hier weg. De brug raakte in verval en omdat blokken natuursteen vanzelfsprekend prachtig bouwmateriaal opleverden, werd hij geleidelijk aan gesloopt. Maar, nog in de negentiende- en twintigste eeuw hadden schepen hier soms last van de grote brokstukken op de bodem van de Maas.

 

Bronnen

Van Ginkel, E. en Theunissen, L., Onder heide en akkers. De archeologie van Noord-Brabant tot 1200, Utrecht, 2009.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst (‘s-Hertogenbosch, 2014).

Goudswaard, B., Kroes, R. en Van der Beek, H., "The late Roman Bridge at Cuijk", Berichten R. O. B. 44 (2001), 439-560.

Habermehl, D. en Van Renswouse, J. (red.), Duizenden jaren wonen op een rivierduin. Archeologisch onderzoek naar sporen van nederzettingsactiviteit tussen het Mesolithicum en de Nieuwe Tijd te Cuijk-De Nielt, Apeldoorn, 2017.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 27.