Een 'zoemsteen'

Zoemsteen gevonden in Tilburg

De 'zoemsteen' gevonden in Tilburg (Bron: Noordbrabants Museum)

Vele duizenden stenen werktuigen uit de oude en de middensteentijd zijn in de afgelopen tientallen jaren in Brabant aan het licht gebracht. Slechts heel zelden wordt hierbij een vondst gedaan die niet onmiddellijk in verband is te brengen met de behoefte om in de eerste levensbehoeften te voorzien.

Deze platte steen, ruim vijftien centimeter lang en voorzien van een gat werd gevonden bij de opgraving van een nederzetting uit de midden-steentijd in Tilburg. Hij is waarschijnlijk circa 7.500 jaar oud. Elders in Europa zijn dit soort stenen gevonden daterend uit de vroege-steentijd.

Soortgelijke objecten, maar dan vaak gemaakt van hout of bot, worden door Australische Aboriginals als instrument gebruikt. Als ze die rondslingeren aan een koord maken ze een zoemend of brommend geluid. Of daar een rituele bedoeling achter zit of iets anders is geen uitgemaakte zaak. Hoe dan ook kunnen we de steen beschouwen als een muziekinstrument, misschien wel het oudste in Brabant.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 13.