Weichsel-ijstijd

Weichsel-ijstijd kaart

Weichsel-ijstijd in Europa. Het witte gemarkeerde gedeelte geeft aan tot waar het ijs zich bevond. (Bron: San Jose, 2006, Wikimedia Commons)

ca. 116.000-9.700 vóór Christus

De Weichsel-ijstijd als opvolger van het Eemien. In Noordwest Europa ontstond een toendralandschap waarvan in de zomers alleen de bovenlaag ontdooide.

Niet in alle perioden van de Weichsel-ijstijd was de gemiddelde temperatuur even laag. IJzige perioden werden afgewisseld door langdurige perioden met meer gematigde temperaturen. Het poolijs bereikte Nederland echter ook in de koudste fasen van deze ijstijd niet.

De Noordzee was in deze periode grotendeels drooggevallen en bewoond door dieren waarvan het merendeel al lang is uitgestorven. Tijdens de Weichsel-ijstijd waaide in de droge perioden zand op uit de bedding van de Schelde. Dit vormde hoge zandduinen in West-Brabant van Woensdrecht tot Steenbergen. Deze duinenrij wordt De Brabantse Wal genoemd. Tegenwoordig is dit een beschermd natuurgebied met in de kalkzandgroeve Boudewijn in Woensdrecht een opeenstapeling van aardlagen die aan de oppervlakte zichtbaar zijn.

 

Bronnen

Venhuizen, G., IJstijden, Amsterdam, 2014 (Elementaire deeltjes, 17).

Wesselingh, F., Laat-Pleistoceen. 11.800 - 126.000 jaar geleden, zie: http://www.geologievannederland.nl/tijd/reconstructies-tijdvakken/laat-pleistoceen (stand op 18 juli 2018).