De Brabantse wal

Brabantse Wal bij Woensdrecht

Brabantse Wal. (Foto: Bas van Oorschot, 2007, Wikimedia Commons)

Het gebied van de Brabantse Wal ligt geklemd tussen Steenbergen (noord), Bergen op Zoom en Woensdrecht (west), Roosendaal (oost) en Putte, België (zuid). Het is een gebied met een grote verscheidenheid aan flora en fauna.

Een belangrijk kenmerk van de Brabantse Wal is de steilrand, lopend van het noorden naar het zuiden van het gebied. Het scheidt het hoge, oostelijke, zand landschap met heide en bossen, met het zo’n twaalf meter lagere, westelijke, zeeklei gebied gevuld met polders.

Brabantse Wal Natura2000

Het gebied van de Brabantse Wal. (Bron: Natura2000, 2012, Wikimedia Commons)

Geschiedenis

Halverwege de twintigste eeuw werd er voor het eerst gesproken van de Brabantse Wal, maar voorheen had het gebied al vele veranderingen ondergaan. Zo’n 12.000 jaar geleden bestond het gebied vooral uit zand en kon men er een woestijnklimaat vinden. Door de verandering in de weersgesteldheid veranderde de vegetatie van het gebied na de Weichsel-ijstijd.

De mens vestigden zich in het gebied van de Brabantse Wal en ging het land bewerken. Het door de tijd ontstane veen verdween daardoor weer. In de zestiende eeuw steeg het water tot aan de lippen met als gevolg de aanleg van nieuwe dijken die het gebied moesten beschermen.

In 1830 vindt er in het gebied weer een grote verandering plaat. Dit keer op bestuurlijk vlak, door de verlegging van de Belgische landsgrens. Het gebied van de Brabantse Wal speelde ook tijdens de twee wereldoorlogen een grote rol. Het gebied lag op een strategische plek en kon, bij het doorbreking van dijken, dienen als natuurlijke verdedigingslinie. Het water hield de vijand tegen.

 

Bronnen

De Weert, W., Ontdek de Brabantse Wal, Ossendrecht, 2012.

Westerhoff, W., en Dobma, A., “Landschap en geologie van de Brabantse Wal”, in: Grondboor en Hamer (jrg. 49, nr. 3/4, 1995), 72-73.