Sint Josephkerk, Kaatsheuvel

Sint-Josephkerk Kaatsheuvel

Sint-Josephkerk te Kaatsheuvel. (Foto: Siejoe, 22 July 2014, Wikimedia Commons)

Buiten het centrum van het Brabantse Kaatsheuvel ligt in de wijk d’Oude Omdraaier de Sint Josephkerk.

Bouw

De eerste steen van de kerk werd gelegd op 22 november 1935, aan het einde van het interbellum; In deze periode, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, nam het aantal parochies in Nederland in korte tijd enorm toe. Het gebouw is ontworpen door architect C.H. de Bever en gebouwd in een traditionalistische stijl.

 

Ontzuiling en verkoop

Sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw kent Nederland een sterke ontzuiling, waarbij het geloof voor veel Nederlanders een steeds kleinere rol is gaan spelen. Dit resulteerde in leegstand en verkoop van kerkgebouwen en andere religieus erfgoed. Ook de Sint Josephkerk werd in 2005 gesloten en vervolgens verkocht aan een projectontwikkelaar. Het plan om de kerk te slopen en de in 2007 verleende sloopvergunning riepen echter veel weerstand op.

 

Katholieke interbellumarchitectuur

In een advies aan de staatssecretaris noemde de Raad voor Cultuur Sint Jozefkerk “een gaaf voorbeeld (…) van katholieke interbellumarchitectuur.” Volgens het advies vertegenwoordigt de kerk “een belangrijke schakelwaarde (…) tussen de traditionele architectuur uit die periode en die van de wederopbouw van de signatuur van de Bossche School.”

De rechtbank van Breda oordeelde in 2010 dat de kerk door de unieke architectuur op de rijksmonumentenlijst geplaatst diende te worden, wat in september 2011 nog eens werd bekrachtigd door de Raad van State. Daarmee werd de Sint Josephkerk definitief een beschermd gebouw.

 

Bronnen

ANP, “Sint Jozefkerk Kaatsheuvel toch rijksmonument”, Trouw, 10 december 2010.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, “Monumentnummer: 530274 St. Jozef Wilhelminaplein 2 5171 KX te Kaatsheuvel”, via: https://cultureelerfgoed.nl/monumenten/530274 (stand op 5 juni 2018).

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst van M. Schlingmann, zoals eerder gepubliceerd op www.brabantserfgoed.nl