Fort Sabina Henrica

Fort Sabina Henrica is een voormalig fort bij Willemstad en maakt deel uit van de Zuiderwaterlinie. Tot in de jaren ‘60 van de twintigste eeuw bleef het fort in gebruik als munitieopslagplaats.

Het terrein sluit aan bij natuurgebied Sint Antoniegorzen. Op dit moment is er een tijdelijke ontwikkeling, de plannen voor de herontwikkeling worden verder geconcretiseerd.

 

Sabina Henrica, jaren '20,  Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Technische Dienst Luchtvaartafdeeling

Fort Sabina Henrica in de jaren '20. (Foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Technische Dienst Luchtvaartafdeeling)

Betekenis voor Brabant

Fort Sabina heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkelingen van de landsverdediging en de krijgskunst in de negentiende eeuw en de plaats die het innam als schakel in de waterlinie. Het heeft architectuurhistorische waarden wegens de gecompliceerde bouwgeschiedenis met een veelheid aan onderdelen waaronder de toren, het kazernegebouw, het kruitmagazijn etc. Het is een toonbeeld van het gebruik van traditionele baksteenbouw en voor die tijd moderne betontechniek.

 

Bronnen

De Kort, S., en Van Nispen, R., Herstel water Fort Sabina: TKV voor herstel waterkwaliteit en ecologie fortgracht Fort Sabina, gemeente Moerdijk, Breda, 2003.

Groot, N., Fort Sabina Henrica, Willemstad Gemeente Moerdijk, 2013.

Marijnissen, M., Fort Sabina: de plaats waar historie, natuur en recreatie hand in hand gaan (master thesis, NHTV Breda University of Applied Sciences, 2014).

Van Doorn, J., en Bos, J., Fort Sabina: beknopte beschrijving van de 180-jarige geschiedenis van Fort Sabina: 1811-1991, Fijnaart, 1992.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst van M. Schlingmann, zoals eerder gepubliceerd op www.brabantserfgoed.nl