De stadhuisgevel van 's Hertogenbosch

Stadhuisgevel 's-hertogenbosch

Het stadhuis van 's-Hertogenbosch. (Foto: G. Delemarre, 1952, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Alle rechten voorbehouden

Op 10 mei 1670 werd de eerste steen gelegd voor een ingrijpende verbouwing die het Bossche stadhuis een compleet nieuwe aanblik zou geven.

Aanleiding voor deze nieuwe verbouwing was een op zichzelf onbeduidend binnenbrandje in het achtergedeelte van het stadhuis in december 1669. Het stadsbestuur beperkte zich echter niet tot herstel van de aangerichte schade, maar nam de gelegenheid te baat om het middeleeuwse gebouw met zijn renaissancegevel compleet te vernieuwen. Dat was niet alleen een kwestie van veranderde smaak. Het moest ook duidelijk maken dat de kaarten opnieuw geschud waren. De imposante nieuwe natuurstenen gevel in de strenge stijl van het Hollands classicisme liet er geen misverstand over bestaan dat de traditionele politieke, culturele en economische oriëntatie van ’s-Hertogenbosch en Brabant op het Zuiden radicaal was omgebogen naar de Republiek der Verenigde Nederlanden.

 

Bronnen

Kolman, C. e.a., Noord-Brabant, Zeist, 1997.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 145.