Een wijnglas uit Heusden

Heemraadsglas Heusden Noordbrabants Museum

Heemraadsglas uit het Gouverneurshuis in Heusden. Met daarop een wapen met een boom en twee varkens. (Bron: Het Noordbrabants Museum)

Alle rechten voorbehouden

In de tweede helft van de achttiende eeuw kochten de heemraden, ofwel de leden van het waterschap De Hoge Maasdijk te Heusden, een reeks wijnglazen die zij vervolgens lieten graveren.

22 bleven er bewaard, de meeste ervan in de collecties van het Gouverneurshuis te Heusden en van Het Noordbrabants Museum.

De glazen herinneren aan de regentencultuur van de achttiende-eeuwse elite met zijn maaltijden en drinkgelagen. Die dienden vooral om de onderlinge band te versterken en de eensgezindheid in de gezamenlijke taak, in dit geval de bescherming van de gemeenschap tegen het water.

Op dit glas uit 1762, dat toebehoorde aan de dijkgraaf Cornelis Godefroy (1720-1771), wordt die intentie nog eens benadrukt doordat het woord "vriendschap" in de kelk is gegraveerd. Een voorstelling met de bijbelse figuren David en Jonathan die elkaar trouw zweren onderstreept dit begrip. Op de andere zijde is het familiewapen van Godefroy weergegeven, een boom met aan weerszijde een varken.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, 's-Hertogenbosch, 2014, 163.