De Dalenskamer

60bbehangelschilderijen1.jpg

De Dalenskamer in de Strijdhoef. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

De Strijdhoef bij Udenhout bevat een zeldzaam voorbeeld van achttiende-eeuwse interieurkunst.

De wanden van de ontvangstzaal worden gesierd door meer dan manshoge linnen doeken met daarop landschappen van riviergezichten in een bergachtige omgeving, gestoffeerd met overwoekerde ruïnes, reizigers, boeren en vee.

Ze zijn het werk van de landschapsschilder Dirk Dalens III (1688-1753) en dateren uit 1742. De schilderingen zijn oorspronkelijk dan ook niet voor De Strijdhoef gemaakt, want het huis werd in deze vorm gebouwd in 1761. Vermoedelijk zijn ze hier rond 1787 aangebracht door de toenmalige bewoner, baron Willem van Dopff (1721-1794).

60bbehangelschilderijen2.jpg

Detail van een wandtappijt in de Dalenskamer. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden
In 1973 ontstond een rel toen de doeken van Dalens door een erfeniskwestie uit De Strijdhoef dreigden te verdwijnen. Na Kamervragen kwam de staatssecretaris uiteindelijk terug op zijn voornemen om daarvoor toestemming te verlenen.

Vroeger hing er in De Strijdhoef ook een uitgebreide collectie schilderijen, waarin ook grote namen vertegenwoordigd waren: Rembrandt, Frans Hals, Albrecht Dürer, Jan Steen, Willem van der Velde en anderen. Die zijn uiteindelijk allemaal weer verspreid geraakt.

 

Bronnen

De Brouwer, L., Over ‘t Kasteel. 250 jaar kasteel De Strijdhoef Udenhout 1761-2011, Udenhout, 2011.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 149.