Kaart van Brabant

Vijftiende-eeuwse kaart van het Hertogdom Brabant Bron Koninklijke Bibliotheek Brussel

Vijftiende-eeuwse kaart van het hertogdom Brabant door een onbekende maker. (Bron: Koninklijke Bibliotheek Brussel)

Het grondgebied van het hertogdom Brabant is vanaf de middeleeuwen veelvuldig in kaart gebracht. Vanaf de zestiende eeuw werden deze kaarten in gedrukte vorm gepubliceerd, in de periode daarvoor gaat het om manuscriptkaarten.

Een van de mooiste voorbeelden van die laatste is deze vijftiende-eeuwse kaart uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, die Brabant vanuit een onbeschroomde zelfverzekerdheid als het centrum van de wereld voorstelt. De omliggende gebieden – van Vlaanderen tot Holland, van Gelre tot Namen – zijn letterlijk weggedrukt in de marge.

In dit Brabantse universum, waarvan het huidige Noord-Brabant zowat de hele bovenste helft inneemt, worden in kaders de namen van de steden en vrijheden aangeduid, waaronder ook Steenbergen, Boxtel en Megen. De namen van de vier hoofdsteden Leuven, Brussel, Antwerpen en ’s-Hertogenbosch (Buscuduc) zijn donker gekleurd. Ook de rivieren en sommige landstreken worden met name genoemd, zoals de Langstraat tussen Breda en ’s-Hertogenbosch.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 43.