De Vita van Odulfus

Sint Odulfus

Sind Odulfus op een ets van Frederick Bloemaert. (Bron: Frederick Bloemaert, 1635-1650, Rijksmuseum)

Terwijl de verering van Sint-Oda (680-ca. 726) gebaseerd was op een legende, is een andere vroegmiddeleeuwse heilige uit Brabant vermoedelijk wel een historische figuur.

Het gaat om Sint-Odulfus (voor 805-ca. 855), die volgens zijn levensbeschrijving in het begin van de negende eeuw werd geboren in Oirschot als zoon van een Frankische edelman. Odulfus werd na zijn priesteropleiding door zijn ouders aangesteld als pastoor in de kerk van Oirschot, wederom een blijk van de nauwe band tussen aristocratie en kerk. Kort nadien zou hij echter Oirschot en Brabant verlaten, waarschijnlijk voorgoed, en trok naar Utrecht waar hij intrad in het klooster van Oudmunster.

Hij stierf halverwege de negende eeuw na wat gezien werd als een zeer vroom leven en werd min of meer de patroonheilige van de Utrechtse kapittelheren. Maar in de streek van oorsprong werd hij evenmin vergeten. Van de Vita van Odulfus bleven diverse middeleeuwse handschriften bewaard, waaronder een uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.  

 

Bronnen

Bijsterveld, A., “Van Texandrië naar de Kempen, het noorden van het bisdom Luik in de volle middeleeuwen (tiende-twaalfde eeuw)” in: Brabants Heem (vol. 54, nr. 2, 2002), 67-77.

Goris, J. en Bijsterveld, A., Heiligen in de Kempen, Turnhout, 2001.

Van Ginkel, E. en Theunissen, L., Onder heide en akkers. De archeologie van Noord-Brabant tot 1200, Utrecht, 2009.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 35.