Maria van 's-Hertogenbosch

Mariaomgang uitgeknipt highres

De Mariaomgang in 's-Hertogenbosch. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Levend erfgoed: ook in onze tijd komen er nog dagelijks honderden mensen steun of troost zoeken bij het wonderbaarlijke Mariabeeld in de Bossche Sint-Jan, bekend als de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch of de Zoete Moeder.

In de meimaand trekken bedevaartgangers in drommen naar Den Bosch. Altijd branden er tientallen lichtjes voor het beeld, dat waarschijnlijk tussen 1280 en 1320 in een Maaslands atelier werd gesneden. De devotie ervoor kwam pas tientallen jaren later, rond 1380, op gang. Volgens de overlevering was het Mariabeeld toen, als ouderwets en lelijk, in een hoek van een bouwloods weggezet.

SHertogenbosch_NL_PM_060165.jpg

Beeld van de Zoete Moeder in de speciale kapel van de Sint-Jan in Den Bosch. (Foto: Paul M.R. Maeyaert, 2011, Wikimedia Commons)

Een knecht die het beeld tot brandhout wilde hakken om zich te warmen aan het vuur, kon nog net daarvan afgehouden worden. Vervolgens begonnen zich rond het beeld wonderbaarlijke gebeurtenissen voor te doen die aan de tussenkomst van Maria werden toegeschreven. De roep van het Bossche wonderbeeld verspreidde zich snel. Vanaf 1391 werd het beeld meegedragen in een processie, wat de bekendheid nog vergrootte. In het mirakelboek dat aan de voeten van het beeld bewaard wordt, doen talrijke bedevaartgangers hun verhaal over een wonder dat hun na tussenkomst van Maria van ’s-Hertogenbosch is overkomen. In het eerste jaar werden alleen al bijna driehonderd wonderen genoemd.

21mariaomgang.jpg

De Mariaomgang in 's-Hertogenbosch. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Hier moet bij worden aangetekend dat niet elke pelgrim vrijwillig naar ‘s-Hertogenbosch zal zijn gegaan. De bedevaart naar dit beeld was in de vijftiende eeuw de nummer één onder de straf- of boetebedevaarten die door stedelijke rechtbanken werden opgelegd. Na de eerste jaren nam het aantal pelgrims snel af; het laatste verhaal in het mirakelboek dateert van 1603. Enkele jaren nadien, toen Den Bosch door Staatse troepen was ingenomen, werd het mirakelbeeld naar Brussel gesmokkeld. Pas in 1853 keerde het terug naar de eigen kapel in de Sint-Jan.

 

Bronnen

Kuijer, P., ‘s-Hertogenbosch. Stad in het hertogdom Brabant, Zwolle/‘s-Hertogenbosch, 2000.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 61.