De toren van de Sint-Petrus'-Bandenkerk te Leende

25bleende2.jpg

De kerktoren van Leende. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Hoe sterk de betrokkenheid bij cultureel erfgoed kan zijn, bleek in 2010 bij de verschijning van het boek De geheimen van een middeleeuws gebouw. Max Farjon, een gepensioneerd vliegtuigbouwkundige, had daarin in tekst en tekeningen werkelijk alles vastgelegd wat over de constructie, de geschiedenis, en de restauratie van de vijftiende-eeuwse toren van Leende te achterhalen is.

Het is dan ook een van de mooiste en best bewaarde gotische dorpstorens van Brabant, die met zijn ranke profiel en zijn karakteristieke, in een bol uitlopende spits al van verre de horizon domineert. Dichterbij beschouwd valt de fraaie geleding op, zowel verticaal met ondiep gemetselde siernissen, als horizontaal met natuurstenen banden onder de waterlijsten. In deze banden zijn dan weer typisch gotisch driepassen uitgehakt. Steunberen op elke hoek dragen eveneens bij aan het rijke beeld. Die op de zuidwesthoek is bovendien verbonden met een traptoren.

Het geheel wekt de indruk dat er met een ruime beurs is gewerkt. Maar toch heeft men ook in Leende op de kleintjes gelet: de fraaie blindramen met hun natuurstenen tracering zijn aan de westkant van de toren achterwege gelaten, omdat die vanuit het dorp toch niet zichtbaar was.

 

Bronnen

Farjon, M., De geheimen van een middeleeuws gebouw. De toren van Leende ontleed in woord en beeld, Leende, 2010.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Leeuwen, W., De 100 mooiste kerken van Noord-Brabant, Zwolle, 2012.

Strijbos, H., Kerken van heren en boeren. Bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier Kempenland, ‘s-Hertogenbosch, 1995.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.