De toren van Sambeek

Toren van Sambeek RCE

De vrijstaande ex-kerktoren van Sambeek. (Bron: Onbekend, 1953, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Schade door constructiefouten, oorlog, blikseminslag, brand of achterstallig onderhoud, de toren van Sambeek heeft veel moeten doorstaan.

In de Bourgondische tijd begon men met de bouw van een kerk in Sambeek: de Sint-Jan de Doperkerk. In 1486 werd de eerste steen gelegd, maar het duurde nog tot 1532 voordat de kerk werd gebruikt.

Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog ging de toren, nog met kerk, over naar de protestanten. Voor de katholieke inwoners van Sambeek was dat slecht nieuws. Zij mochten hun geloof niet meer in het openbaar uitoefenen.

In 1702 veroorzaakte een blikseminslag brand en brandde de kerk af. De toren bleef dit noodlot bespaard.

Met de komst van de Fransen kregen de katholieken hun kerk weer terug.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de toren gebruikt als uitkijkpost. Terugtrekkende Duitse troepen ondernamen een poging om de toren en kerk op te blazen. Dat lukte deels. De Sambeekse toren werd weliswaar zwaar beschadigd, maar bleef overeind en werd later hersteld.

Na de oorlog begon men met de wederopbouw van de kerk. In 1953 was het bouwwerk voltooid, maar niet op de plek waar de eerdere kerk had gestaan. Daardoor kwam de toren los te staan.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Leeuwen, W., De 100 mooiste kerken van Noord-Brabant, Zwolle, 2012.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.