Eerste martelaar van de Hervorming

Gedenkplaat voor Hendrik Vos. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Gedenkplaat voor Hendrik Vos. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Vrij kort nadat Maarten Luther (1483-1546) in 1517 zijn stellingen had verkondigd over de noodzaak van een kerkhervorming drongen zijn ideeën door in Brabant, zo ook onder enkele Brabantse geestelijken.

De monniken van het augustijnenklooster van Antwerpen verwerkten de opvattingen van Luther in hun preken. De Inquisitie trad daar tegen op door het klooster in 1522 te bezetten. De monniken werden gevangen genomen en ondervraagd. Twee van hen, te weten Jan van Essen en de uit ’s-Hertogenbosch afkomstige Hendrik Vos, weigerden hun opvattingen te herroepen. Ze werden toen op 1 mei 1523 op de Grote Markt van Brussel op de brandstapel gezet, als eerste martelaren van de Hervorming in de Nederlanden. Vier eeuwen na de terechtstelling werd in de Hervormde kerk van ’s-Hertogenbosch voor Hendrik Vos een gedenkplaat onthuld.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 109.