Een Annunciatie in Breda

bredagrotekerk6800.jpg

De wandschildering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda waarop de engel Gabriël Maria bezoekt. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Elke avond, dag na dag, jaar na jaar, kwam de Bredase Mariabroederschap in de late middeleeuwen bijeen om gezamenlijk de lof te zingen van Maria, de Moeder Gods. De broeders hadden daarvoor de beschikking over een eigen kapel in het noordtransept van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Weinigen van ons zouden nu nog weten van dat ritueel, als niet in 1902 tegen de noordmuur van het transept een grote schildering was ontdekt. Hierop stond een voorstelling van de Annunciatie, het moment waarop de engel Gabriël aan Maria de blijde boodschap komt brengen dat zij moeder zal worden.

De schildering uit het derde kwart van de vijftiende eeuw ademt in alles de geest van de gotiek: zowel in de bekronende spitsbogen, waarin gotisch steenhouwerswerk is geschilderd als in de inrichting en de aankleding van het vertrek. Zo zijn de zitbank waarop Maria zat te lezen en het dressoir versierd met gotische motieven. De anonieme schilder heeft bovendien een aantal symbolische verwijzingen naar de zuiverheid van Maria toegevoegd, die in onze tijd misschien niet altijd meer duidelijk zijn, maar die voor de Bredase broeders een open boek zullen zijn geweest.

 

Bronnen

Van Leeuwen, W., De 100 mooiste kerken van Noord-Brabant, Zwolle, 2012.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Wezel, G., De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje-Nassau te Breda, Zeist/Zwolle, 2003.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.