Een interieurschildering uit de Tachtigjarige Oorlog

Voorgevel van Hinthammerstraat 138 in 's-Hertogenbosch. Achter deze gevel bevindt zich een zestiende-eeuws gebouw met een bijzondere muurschildering. (Foto: L. Tangel, 1978, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Voorgevel van Hinthammerstraat 138 in 's-Hertogenbosch. Achter deze gevel bevindt zich een zestiende-eeuws gebouw met een bijzondere muurschildering. (Foto: L. Tangel, 1978, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Nog maar enkele decennia geleden had de monumentenzorg vooral aandacht voor de architectuur van de buitenkant van een gebouw: de gevel. Inmiddels is dit veranderd en worden ook teruggevonden fragmenten van de vroegere interieurafwerking steeds vaker behouden en geconserveerd.

Een vervallen en scheefgezakt huis aan de Hinthamerstraat in ’s-Hertogenbosch gaf enkele jaren geleden een verborgen schat aan muurschilderingen prijs. De gevel stamde uit de negentiende eeuw, maar het interieur was nog grotendeels origineel uit 1545. De gelaagdheid van zowat vijfhonderd jaar interieurgeschiedenis kwam prachtig in beeld. Het stelde monumentenzorgers meteen voor een dilemma: sommige decoraties gingen schuil achter jongere lagen, die echter op zichzelf ook weer de moeite van het behouden waard waren. Onder de blootgelegde schilderingen bevond zich een omlijst wapenschild uit circa 1580, naar een voorbeeld van de renaissance kunstenaar Hans Vredeman de Vries (1527 - 1609). Erin stond de moraliserende tekst:

"Mensche vrest godt en soeckt den vrede en doet een aender als ghij wijlt datmen u dede. Soo wije benijt een anders profijt selden eest dat hij bedijt".

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, 's-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, 's-Hertogenbosch, 2014, 89.