De Brabantse ziel

Het Sint-Odulphuslyceum te Tilburg. (Foto: Paul van Galen, 1996, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Het Sint-Odulphuslyceum te Tilburg. (Foto: Paul van Galen, 1996, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

P.C. de Brouwer had niet alleen aandacht voor de gilden. Als docent klassieke talen en rector van het Tilburgse Odulphuslyceum en als studentenmoderator werkte hij doelbewust aan de vorming van jongeren die als toekomstige leiders richting zouden moeten geven aan de Brabantse samenleving.

In de jaren dertig bracht De Brouwer deze jongeren samen in het Brabants Studentengilde van Onze Lieve Vrouw en in de beweging Brabantia Nostra. Het Brabantisme vormde de kern van zijn opvattingen en ideeën. Dat wil zeggen dat Brabanders zelfbewust moesten streven naar emancipatie van hun gewest binnen Nederland en tegelijk waakzaam blijven voor behoud van de traditionele Brabantse waarden.

Het was ook de rode draad in De Brabantse Ziel, een bundel met zijn artikelen die in 1947 verscheen bij gelegenheid van zijn vijftigjarig priesterfeest. De ideeën van De Brouwer zouden ook na de oorlog nog lang doorwerken in het doen en laten van de bestuurlijke elite in Brabant.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Brabantia Nostra. Een gewestelijke beweging voor fierheid en ‘schoner’ leven 1935-1951, Tilburg, 1990.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 223.